Sökmotoroptimering

Vill du få bättre ranking på internetsökningar skall du läsa detta:

” När det gäller textinnehåll på en webbplats diskuteras ofta frågor om hur denna skall utformas. Genomgående kan man säga att man bör skriva för sina besökare, men anpassa innehållet så det blir sökbart. Den som är inne på en webbplats kan förstå kontexten och är inte beroende av hur rubriksättningen ser ut för att avgöra textens innehåll. En sökmotor indexerar text på ett annat sätt och kan missa sammanhanget om man inte är tydlig med vad som är relevant och inte. Att ange tydliga frågor eller svar i sina rubriker är ett sätt att berätta för sökmotorerna vad texten handlar om. ”

 

För mer information!