Svenska arbetsgivare

Vart finns arbetsgivarna?

Den svenska arbetsmarknaden består av många olika aktörer och bara för att det är ett känt namn betyder inte det att dom har många anställda…

” Samtidigt är det inte företag som Klarna och Spotify som sysselsätter den stora delen av befolkningen. Jättar som Ericsson, Volvo, Electrolux, Scania och Securitas hör till de största privata arbetsgivarna.

Som nämnt i inledningen är den omfattande offentliga sektorn en väsentlig del av det svenska näringslivet. I Sverige är det nämligen kommunerna, och landstingen, som är de största arbetsgivarna. Den absolut största arbetsgivaren i Sverige, när enbart svenska anställda räknas, är Stockholms kommun. Strax därefter följer landstinget i Västra Götaland. ”

Information om svenskt näringsliv

Fastighetsekonomi för nybörjare

Tänk på detta!

För dig som funderar på att investera i fastigheter

” Ofta rekommenderas nybörjare inom fastighetsinvestering att satsa sina pengar på ett mindre bostadshus. Detta eftersom svenska hyror för bostadshus är reglerade, vilket gör det lättare för dig att sätta hyrorna så att de överstiger driftskostnaderna. För kommersiella fastigheter är hyressättningen fri, vilket innebär att utbud och efterfrågan i allra högsta grad påverkar hur hög hyra du kan ta ut. En investering i kommersiella fastigheter kan alltså vara lika mycket en förlustaffär som en möjlighet att göra en stor vinst.

Men som alltid på marknaden innebär större risker oftast också en större potentiell belöning. Går det bra, kan en investering i kommersiella fastigheter bli betydligt mer lönsam än en investering i hyresfastigheter som fungerar som bostäder. ”

Läs om fastighetsbranschen!