Svenska arbetsgivare

Vart finns arbetsgivarna?

Den svenska arbetsmarknaden består av många olika aktörer och bara för att det är ett känt namn betyder inte det att dom har många anställda…

” Samtidigt är det inte företag som Klarna och Spotify som sysselsätter den stora delen av befolkningen. Jättar som Ericsson, Volvo, Electrolux, Scania och Securitas hör till de största privata arbetsgivarna.

Som nämnt i inledningen är den omfattande offentliga sektorn en väsentlig del av det svenska näringslivet. I Sverige är det nämligen kommunerna, och landstingen, som är de största arbetsgivarna. Den absolut största arbetsgivaren i Sverige, när enbart svenska anställda räknas, är Stockholms kommun. Strax därefter följer landstinget i Västra Götaland. ”

Information om svenskt näringsliv