Universitetets möjligheter

När man kommer från gymnasiet är många skoltrötta och vill helst få ledighet framför val av kommande utbildning och inriktning. För mig var det någonting annat! Jag hade sedan länge kommit fram till vad det var för typ av utbildning jag ville komma in på, och faktum var att det såg ganska ljust ut redan i första utgallringen. Jag minns det som en riktigt spännande tid när man gick och väntade på att få sitt antagningsbesked, men det kan också vara någon slags efterkonstruktion. Jag misstänker att jag var ganska nervös och halvt traumatiserad inför kuvertet som skulle avslöja vad för utbildning som väntade. Jag hade sökt ett par kurser som reservalternativ ifall jag nu inte skulle komma in på den utbildning jag helst vill gå. Dock hoppades jag intensivt och det blev som jag hade ville!

Det är intressant det där med utbildning. Jag hade verkligen kommit fram till vad jag skulle studera, men när jag väl gått min utbildning började jag arbeta med andra saker istället. Helt klart går det att välja en annan inriktning även om man skaffat utbildning i ett visst område. För min del går det utmärkt, men jag hade en hel del fina år under min studietid och har verkligen nytta av min utbildning även om det blev på ett annat sätt än jag hade tänkt mig från början. Kanske man inte skall vara så nervös i förväg när allting ändå kan komma att gå vägen längre fram.